Arkivplan.no

Hitra 2020-2024

Om arkivplan

Arkivplanen gir bindende retningslinjer for behandling av all informasjon og dokumentasjon i Hitra kommune.

Arkivloven med forskrifter ligger til grunn for retningslinjene. Arkivplanen skal bidra til at Hitra kommune ivaretar arkivansvaret sitt etter arkivlovens § 6 hvor det heter: "Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid."

Den elektroniske arkivplanen er også ett ledd i kommunens målsetning om å øke tilgjengeligheten for publikum til informasjon fra den offentlige forvaltning.

 Rådmannen har arkivansvaret.

Arkivleder har det daglige ansvaret for kommunenes arkivtjeneste og utarbeider virksomhetsplaner for denne.

I kommunen er det kommunedirektøren som har det overordnede arkivansvaret (jfr. Arkivforskriften § 1-1).

Som kommunedirektør i Hitra kommune oppfordrer jeg alle ansatte i kommunen til å sette seg godt inn i og følge retningslinjene i arkivplanen.

Arkivplan for Hitra kommune ble godkjent 01.12.2020 av kommunedirektøren.

Hitra kommune 01.12.2020

Ingjerd Astad

Kommunedirektør