Hitra kommune - Frem til 31.12.2017

Administrativ håndbok for sak- og dokumentbehandlingen

Hitra kommune planlegger innføring av elektronisk arkiv med nytt saksbehandlingssystem - ePhorte - fra 1.10.2007.

NB !! Arkivplanen er derfor under utarbeiding/revidering og det vil komme endringer .

Arkivplanen skal fungere som en administrativ håndbok for kommunen.

  • Arkivplanen gir bindende retningslinjer for behandling av all informasjon og dokumentasjon i kommunen.
  • Arkivloven med forskrifter ligger til grunn for retningslinjene.

I kommunene er arkivansvaret en del av det overordna administrative ansvaret som er tillagt administrasjonssjefen, jfr. Kommunelovens § 23.

Dette ansvaret er i Hitra kommune delegert til kommunens Servicetorg v/arkivleder som har kontroll og oppfølgingsansvar for arkivet.

Dette innebærer også at Servicetorget skal gi rettleiing, råd og instrukser for arkivarbeidet i samsvar med forutsetningene gitt i eller i medhold av arkivloven.