Utskriftsvennlig versjon

Periodiske arkivrutiner

I prinsippet skal arkivet periodeinndeles hvert fjerde år i forbindelse med kommunevalgperiodene. Siste periodisering ble imidlertid foretatt ved overgang til elektronisk arkiv 2007.

Periodisering skjer fortrinnsvis med "mykt skille" dersom ikke spesielle forhold ligger til grunn.

Laster...