Utskriftsvennlig versjon

Formål

Håndboka dokumenterer arkivorganisasjonen, oppbyggingen av arkivet og regler for hvordan dette skal forvaltes i Hitra kommune. Personer som forvalter arkivet skal arbeide etter følgende målsettinger:

  • Håndboka skal være en oppdatert og tilgjengelig informasjonsbase for saksbehandling og arkivering.
  • Arkivet skal være godt registrert og sikkert lagret. Arbeidsrutiner, arkivsystem og informasjonsbærere skal være mål for kvalitetssikring.
  • Arkivet skal være tilgjengelig for offentlig innsyn.
  • Arkivet skal på en trygg måte ivareta rettslig og historisk dokumentasjon for ettertiden.
Laster...